Dovol svému světlu zářit, jinak prožiješ život ve stínu druhých

Jsem somatická koučka, průvodkyně na cestě k sobě dle přístupu Gábora Matého, lektorka osobního rozvoje, facilitátorka ženských kruhů a krizová interventka.

Pomůžu vám zbavit se nefunkčních vzorců v životě a znovu se spojit se svou autenticitou a vnitřním vedením.

Lucie Aisha Jizerská

Co nabízím?

Konzultace

Individuální sezení probíhá online, prostor a podpora jen pro vás a vaše téma.

Jak probíhají individuální konzultace?

ZDE

Ženské kruhy

Živá setkání skupiny žen, která probíhají osobně v Praze nebo on-line.

Aktuální nabídka ženských kruhů

ZDE

Jsem Lucie Aisha

Na vědomé cestě k sobě jsem skoro 20 let, za tu dobu jsem prošla desítkami workshopů, stovkami hodin individuálních terapií nejrůznějších směrů a několika víceletými sebezkušenostními výcviky. Věnovala jsem se dechovým technikám, práci s tělem na mnoha úrovních (včetně masáží a shiatsu), práci s hlasem a intuitivnímu tanci.

Z profesního hlediska vedla moje cesta od překladů a tlumočení k výuce jazyků. V roce 2014 jsem po tříletém studiu shiatsu a klasických masáží otevřela vlastní masážní salon a šířila povědomí o shiatsu. Postupně jsem svou péči rozšiřovala o prvky koučingu a dalších technik. Provázet klienty na cestě k celistvosti a vnitřní moudrosti skrz jejich raná traumata a obranné mechanizmy se stalo mou vášní a důvodem, proč vznikly tyto webovky. 

Vychovala jsem dceru a syna, 25 let žila v manželství v Praze a částečně na venkově, kde jsem intenzivně pečovala o zahradu. Když mé děti dosáhly dospělosti, manželství skončilo a můj život se hodně proměnil. Jsem dál na cestě k sobě a v každodenním životě objevuji, co pro sebe potřebuji právě teď a zároveň si dovoluji nechat se unášet proudem Života. 

Jak pracuji

Můj přístup je holistický, tedy zaměřený na propojení všech částí, které se podílejí na našem fungování ve světě – těla, emocí a mysli. Pracujeme tady a teď – tedy v propojení se svým tělem, které jediné nám dává pravdivé a aktuální informace o tom, kde teď jsme; naproti tomu mysl to dokáže „okecat“ a vytvořit iluzi čehokoli, co se jí hodí.

Nevyhýbám se minulosti a zároveň se v ní nehrabeme, není důležitý příběh, ale to, jak se klient cítil. A s tím pocitem můžeme pracovat teď a tady. Zpracováním a přepsáním bolestných zkušeností a jejich zvědoměním v bezpečném prostoru může klient nefunkční emoční vzorce a vzorce chování opustit a nastavit tak novou budoucnost.

Témata, která spolu můžeme nahlédnout

Dlouhodobé, opakované či chronické zdravotní problémy

Práce s emocemi – zdravé prožívání, emoční seberegulace

Vyrovnání se s životní ztrátou / změnou

Vztahy – partnerské, s dětmi, s rodiči, sami k sobě

Sebepoznání a nahlédnutí nevědomých vzorců

Práce s vnitřním kritikem, vnitřním dítětem

Nedostatek sebevědomí, podpora sebe-laskavosti

Nastavování hranic, jak říkat NE

Zpracování zahlcujících pocitů z dětství jako je vina a stud

Stres, zdroje, priority atp.

Reference

„Gáborova terapie“ s Lucií Aishou byla skvělá. Mám bohaté zkušenosti s terapiemi, individuálními i párovými, s různými přístupy od gestalt po šamanské… a Lucčin přístup mi je velice blízký svou jemností a zároveň hloubkou. Z Lucie cítím soucit, emapatii, nacítění se do druhého … a v této jemnosti mi pomohla dostat se do míst, kam jsem se celý život bála podívat. Na svůj pocit naprostého opuštění. Na svůj největší stín a bolest.

Lucie mě velmi citlivě, laskavě a přijímajícím způsobem provedla temnými místy mého podvědomí. Místy, ve kterých jsem nedokázala najít přijetí ani soucit se sebou. Jemně mě dokázala navést k tomu, abych v sobě našla dospělou část, která si s neřešitelnou situací již poradit umí. Díky naslouchání všem potřebám vnitřních částí, které se v průběhu procesu vynořovaly, jsme se dostaly do mnohem větší hloubky, něž by mě to kdy samotnou pustilo. A když se v průběhu procesu vyplavovaly zahlcující emoce, pomáhala mi jimi projít a držela bezpečný prostor na jejich projevení a zpracování.

Díky Lucčině podpoře jsem se na tento svůj stín nakonec dokázala i já podívat s pochopením, soucitem a nakonec i s vděčností… a to byl pro mě největší zlom na cestě k vyléčení. Lucie mě podržela v nejkritičtějším období mé silné retraumatizace, která se projevovala záchvaty silného astmatu. Po společné práci jsem vždy cítila velkou úlevu i na fyzické úrovni – prostě jsem se mohla nadechnout a ulevilo se mi od pocitu tlaku na hrudníku.

Nevěřila bych, jak obrovskou léčivou sílu může mít citlivá a jemná metoda provedení tělem a duší. Velké díky, Lucko!

Hana Ječmenová, Ing. Arch.

S Lucií jsem nedávno prošla krásným Ženským kruhem Sebe-Laskavosti. Bylo to krásné setkávání několika žen pod jejím vedením.

Zprvu jsem byla skeptická, jelikož byl celý několika týdenní kurz on-line. Ale jelikož jsem spíše introvert a řeším si svá témata, tak jsem později zjistila, že je to pro mě vlastně obrovská výhoda. Online ženský kruh Sebe-Laskavosti mi dal šanci překonat své komunikační bariéry a vystoupit tak snáze ze své komfortní zóny.

Lucie je navíc velice empatická a úžasná bytost, která vás láskyplnou formou dokáže přimět vylézt ze své ulity a posunout se o kus dál na své cestě sebepoznání. Těším se na další setkávání. 

Petra Aine Kučerková

Lucie mi pomohla na několika sezeních zvědomit si obsah mého nevědomí a umožnit do té doby odděleným částem mé psychiky, aby spolu začaly komunikovat a umožnit tak proces léčení a integrace.  

Z její práce je vidět, že má integrovány principy mnohaleté práce např. s Gáborem Maté, Ivetou Havlovou a dalšími + přesah a skloubení s dalšími metodami osobního rozvoje. 

Navíc má vlastnosti jako upřímnost a pokora, což jsou podle mě znaky dobrých průvodců 🙂

Libor Modrovský, IT Consultant pro webové aplikace a certifikovaný učitel Paula Ferriniho pauferrini.online/cz

Lucie je stará a moudrá duše, vlídná a laskavá. Vidí do věcí, vidí pod povrch. Její vedení je jemné a pečující.

S klidem a rozvahou s tebou projde skrz tvými bolavými tématy. Je pro tebe oporou, majákem, který ti svítí do tmavých zákoutí, kam by ses normálně sama bála podívat. 

Julie Kohutičová, Human Design rozbory osobnosti, výživové poradenství, lateralita

Setkání s Lucií pro mě bylo velmi přínosné, provedla mě přesně do míst, kde měl můj problém kořeny.

Díky jejímu laskavému přístupu se mi povedlo bolavá místa uvidět, ošetřit a opečovat. Po našem setkání se mi významně ulevilo a jsem za něj moc vděčná a děkuji.

Kateřina Jungwirtová

Účast na Luciině Ženském kruhu sebe-laskavosti mě rozhodně obohatila. Předně se mi moc líbí její styl, kde není ani stopa po povrchnosti a nějakém ezo-pozlátku, naopak čistá pravdivost, pokora a autenticita.

Dokáže vytvořit bezpečné prostředí, kde se můžeme bez obav projevit, a to i když nejsme zrovna ve své nejlepší podobě, a i tak se cítíme přijaté. Dále má co nabídnout, co se týče obsahu. Například v jí vedené řízené meditaci jsme se skutečně potkala s postavou vědomí sebe, a to mě dost posunulo.

Mám respekt k tomu, co se Lucie naučila a do jaké vědomé a autentické podoby se dokázala propracovat (a tím působit i na druhé). Bylo a je to pro mě inspirující a dál ji sleduji.

Jitka Černá, učitelka