Aktuální nabídka: Kruh žen „Spoj se s moudrostí svého těla“

Kdy: 28.7.2024, 10,00 – 18,00 hodin

Kde: umělecký atelier Eiwan Evaň 118

Cena: 1500,- Kč

blog

Ženské kruhy

ženským setkáním mě vede má vnitřní potřeba a touha být součástí kruhu, sesterství. Na vlastní kůži jsem poznala, jak je bezpečný prostor spolu s podporou kruhu žen hluboký a léčivý. Miluji ta setkání, sdílení, bytí spolu a společná ladění. Každá žena přináší vlastní moudrost a životní zkušenosti, může být zdrojem inspirace pro to, jak aktivněji a vědoměji tvořit svůj život.

Každý kruh má svou formu a pravidla – tím vytváří bezpečný prostor, který umožňuje všem vyjádřit se tak, jak potřebují.

 

 • Důležitou součástí Kruhu je mluvící předmět. Mluví ta, která má předmět v ruce. Také může mlčet – a zároveň mít plnou pozornost ostatních.
 • Sdílení probíhá ze srdce a z přítomného okamžiku. Je přijímáno bez reakce a s plnou pozorností ostatních.
 • Sdílení je dobrovolné. Je možné sdílet tichem, zpěvem, pohybem…
 • Naslouchání je stejně důležité jako sdílení. Vyjadřuje respekt a podporu pro toho, kdo mluví. Nasloucháme srdcem, bez hodnocení, bez reakce.
 • Co v Kruhu zazní, v Kruhu zůstává, tedy nebude šířeno dále. To nás podpoří v tom, abychom mohly být plně autentické a mohly jít do hloubky.
 • Kruh unese a podpoří ženy v silných emocích, ženy vyčerpané, nesdílné.

Ženské kruhy přinášejí

 • Zpomalení a zvnitřnění
 • Propojení se sebou a zaměření pozornosti do těla (tím se uleví přetížené mysli)
 • Bezpečný prostor, kde se můžeme být samy se sebou a dovolit, aby na světlo vystoupily naše části nebo pocity, které jsme přehlížely
 • Rozvíjení své ženské části, podpora spojení s našimi ženskými kvalitami – citlivost, empatie, zranitelnost, trpělivost, péče
 • Inspiraci, jak pracovat s emocemi a jak číst jejich poselství, kdy se jimi řídit ve svém konání a kdy je naopak ukonejšit jako miminko a jen s nimi být
 • Inspiraci, jak být k sobě laskavá a jak hledat a využívat podporu okolního světa
 • Zvědomění našich darů a kvalit
 • Laskavé a soucitné přijímání našich (domnělých) selhání
 • Prostor poznat své strategie přežití a rozšířit si obzory toho, co všechno je v našem životě možné

Jak setkání probíhají ?

Každé setkání může proběhnout úplně jinak v souvislosti s naším záměrem (chce se mi napsat Záměrem, protože ten je pro mě posvátný) a aktuálním naladěním každé z nás. Kruh tvoříme společně a v tomto smyslu nerozdílně: všechny účastnice i já. Je to nabídka k tomu být skutečně autentická, upřímná sama k sobě i nám ostatním, a sdílet své pocity, myšlenky a potřeby. Kruh vytváří prostor pro sebepoznání a uzdravování na velmi hluboké úrovni.

V Kruhu můžeme zažít:

 • Zpřítomnění, ukotvení ve svém těle a tady a teď – krátké naladění na své tělo, meditace či vizualizace
 • Sdílení – na téma kruhu, sdílení je dobrovolné
 • Prožitkové techniky – může být tanec, dechová cvičení, meditace, vizualizace, práce ve skupinkách, práce s tělem, hlasem….
 • Závěrečné sdílení o prožitcích a změnách ve vnitřním nastavení

Ženský kruh je pro vás, pokud:

 • Se cítíte vyčerpaná, neviděná a neslyšená
 • Máte pocit, že vám ostatní nerozumí
 • Nevíte, jak v životě dál nebo jak se rozhodnout v konkrétní situaci
 • Potřebujete podporu, opečování, nasycení
 • Chcete si uvědomit a prožít svou skutečnou sílu a napojení na zdroj
 • Chcete navázat přátelství, pocítit symbiózu a sounáležitost žen.