Individuální konzultace

Chcete prožívat život v lehkosti, radosti a naplnění? Mít práci, na kterou máte energii a která vás baví, kolem sebe lidi, kteří vás podporují a se kterými souzníte? Chcete žít v souladu se svou esencí a těšit se na nové zkušenosti? Vystoupit už jednou provždy z role oběti a přestat vnímat každodenní život jako zátěž?

Pomohu vám tam dojít. Nabízím psychosomatické koučování obohacené o tisíce let staré postupy, které jsou nyní 100% ověřené výzkumy v neurobiologii. Žádné ezo-kecy. Zaměřuji se na zpracování pocitů méněcennosti (nejsem dost dobrá/ý), viny, studu, přílišné zodpovědnosti za druhé a z toho vyplývající nespokojenosti v práci a vztazích.

Využívám k tomu techniky práce s tělem, dechem, vizualizací a konstelačním naciťováním. Pracuji s metodou IFS (systémy vnitřní rodiny) a přístupem Gábora Matého zaměřeným na přijetí, soucit a zvědavost. Vyznám se v technikách emoční sebe-regulace a jakožto krizovou interventku mě hned tak něco nerozhodí.

Individuální konzultace – jak probíhají

Vy přicházíte s otázkou / tématem / záměrem – na co se chcete podívat, čemu nerozumíte, čeho máte v životě málo, čeho moc, co si pro sebe přejete. Já držím prostor, intuitivně vybírám, jaký způsob podpory je vhodný, někdy mlčím, někdy vás vedu k vnímání těla nebo pocitů, jindy přijde na řadu vizualizace nebo dechové či uzemňovací techniky. Také mohu mluvit o tom, jak psychika funguje, nebo nabízím různé úhly pohledu. Po konzultaci odcházíte s tím, že:

1) Rozumíte, čím si situaci vytváříte, přijímáte to a máte se sebou soucit.

2) Znáte své zdroje a umíte se o ně v těžké chvíli opřít.

3) Víte, jaké kroky učinit, aby se situace změnila.

ZE SEZENÍ SI NEJVÍC ODNESETE, POKUD:

 • Věříte, že váš život je z velké části řízen nevědomými programy a jste ochotni tyto skryté obsahy nahlédnout a transformovat.
 • Jste ochotni v bezpečném prostředí a s mou podporou znovu prožít a procítit některé bolestivé a náročné emoce.
 • Jste na své cestě k sobě ochotni postupovat po jednotlivých krocích s respektem k vaší aktuální psychické kapacitě a míře vašeho zazdrojování (aby nedošlo k celkovému psychickému propadu).
 • Věříte, že jste tvůrcem svého života ve smyslu možnosti volby – jakým myšlenkám budete věnovat pozornost, jak se postavíte k situacím, jaké kroky novým směrem uděláte.

NEJSPÍŠ VÁM MOC NEPOMŮŽU, POKUD:

 • Čekáte, že během jednoho sezení vyřešíme celý váš život.
 • Hledáte zaručené rady na život a na vztahy.
 • Pokud vnímáte, že za vaše problémy mohou ostatní (rodiče, partner,
  stát) a nechcete na sobě nic měnit.

 

 • Věříte, že je lepší staré věci „neotvírat“ a že vše zvládnete přetlačit vůlí.

          Ceník

          Konzultace v délce 60 minut

          1 200,- Kč

          Konzultace v délce 90 minut

          1 600,- Kč

          Balíček 6 konzultací (v délce 60 min)

          6 600,- Kč

          Balíček 6 konzultací (v délce 90 min)

          8 800,- Kč

          Individuální konzultace probíhají online přes aplikaci Zoom nebo Googlemeet, předem vám zašlu odkaz. V případě selhání techniky máme v záloze telefon (s kamerou) (what’sup, messenger), v tom případě volám já vám.